Pagina 10 - 06-Boekje-Juni-2017

Basis HTML versie

Onderstaande informatie zullen we in iedere publicatie van Siezenzääd opnemen omdat
we van mening zijn, dat dit informatie is die lid dient te weten!!
Bestuurssamenstelling `t Sieske
Voorzitter:
C.J.M. Goossens
Schineksstraat 13
6171 LZ Stein Tel: 046 - 4337815
Penningmeester:
R. Houben
Kakebergweg 13
6191 AX Beek Tel: 06 - 34265257
Secretaris:
Ringencommissaris:
R. Moerkens
Woeringenstraat 27
6171 PB
Stein
Tel: 046 - 4339901
Bestuurslid:
L. Houben
Burg. Frederisstraat 11
6181 BX
Elsloo
Tel: 046 - 4374880
V.V. ’t Sieske is opgericht in 1957 en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers (N.B.v.V) onder verenigingscode
S27.
De Contributie bedraagt ingaande 2017, 40,- euro per jaar voor volwassene leden
en Jeugdleden betalen per jaar 20,- euro.
* Contributie dient december voorgaande het betreffende jaar te worden voldaan.
* Het bankrekening nummer is : Rabobank Stein
NL08 RABO 0149243529
* E-mail adres:
Rinusmoerkens@home.nl / vogelverenigingsieske@home.nl
* Ons internet adres is:
* ‘t Sieske is ingeschreven in het vereniging register van de k.v.k onder nummer: 401.88.097
Redactie Siezenzäöd wordt gevormd door:
R. Moerkens
:
rinusmoerkens@home.nl
A.Schols
:
arno48@ziggo.nl
Wat ieder lid moet weten