Pagina 3 - 06-Boekje-Juni-2017

Basis HTML versie

Ik hoef hier verder niet te betogen dat vogels behoefte hebben aan kalk, dat staat verder buiten kijf.
Niet alleen voor het leggen van eieren maar zeker ook voor de vorming van het skelet is kalk onontbeerlijk.
Er zal geen vogelliefhebber zijn die hier nog aan twijfelen.
De
natuur
reikt ons vogelliefhebbers meerdere hulpmiddelen aan om onder andere in de kalkbehoefte van
onze vogels ruimschoots te kunnen voldoen.
MAAR ZIEN WIJ DAT OOK WEL ?
Wandelend langs het strand, vind je tussen touw, wrakhout en plastic flessen vaak ook langwerpige witte
stukken die wat op schelpen lijken.
Het blijkt dan te gaan om het ruwschild van de zeekat (Sepia officinalis) of te wel door ons allemaal
beter bekende SEPIA. Zeekatten zijn inktvis achtige die in de zomer algemeen langs onze kust voorkomen.
Dit weekdier leeft vooral van het eten van vis en schelpdieren.
Net hierdoor krijgt deze zeekat dan ook een groot gedeelte van
kalkachtige substantie te verwerken. Hoewel ook dit dier, net als
andere levende organismen, behoefte heeft aan kalk gebeurt er hier in
feite een overproductie.
Maar de natuur zou de natuur niet zijn als ook hier een oplossing
voor zou zijn. De over productie aan dat zich aan kalk welk bij de zeekat voorkomt wordt opgeslagen in een
reservoir dat zich aan de onderkant van de rug bevindt. Hier vormt zich dan een soort van kalkachtige schelp
die periodiek wordt afgestoten. Deze schelp worden dan met vloed meegenomen en bereiken zo onze kust
waar ze makkelijk kunnen verzameld worden en zo in de handel komen.
De sepia schelp is vooral geprezen om zijn rijkelijk bezit aan minerale zouten die onontbeerlijk blijken te
zijn voor de opbouw van het beendergestel (skelet).
Sepia kan makkelijk aan de vogels worden aangeboden. De zachtheid ervan
laat makkelijk toe dat de schelp doorboort kan worden en met bijv. een
stukje touw c.q. draad aan de volière gaas kan worden bevestigd.
In een broedkooi is het raadzaam de sepia een schelp in meerdere kleine delen te
breken en ze bijv. tussen de tralies aan te brengen.
Ik wil met een klem erop wijzen dat sepia een perfecte bron van minerale kalkbe-
hoefte is in de dagelijkse behoefte van vogels, maar maak nu niet de fout om te denken dat SEPIA alle be-
hoeften oplost, want dat is zeker ook niet waar, want grit, maagkiezel, schelpenzand en houtskool zal zeker
ook nodig blijven naar behoefte van de vogel.
Zorg daarom dan ook gat je vogels dit in kooi en volière steeds tot hun beschikking hebben !!!
Sepia
het schuim der zee.