Pagina 4 - 06-Boekje-Juni-2017

Basis HTML versie

In eerder door mij geschreven artikelen heb ik vaker dan een keer, aangegeven dat moeder natuur in alle
behoeften voor ziet om elk levend wezen in stand te houden. Zo ook dit product, welk een probaat
geneesmiddel voor mens, dier en plant is.
Propolis, is een product dat we kennen via en van de bijen, deze honing vergarende insecten gebruiken
het om hun korven te ontsmetten en er eventuele kieren en spleten mee dicht
te metselen, ziekten, ziektekiemen en schimmels te weren en vijanden buiten
hun korf te houden.
Men zegt dat propolis het meest natuurlijke antibioticum is dat de mens ooit
ontdekt heeft.
Het is dan wel verbazing wekkend dat deze ontdekking al ruim 2000 jaar gele-
den gebeurde en dat er nu nog altijd mensen zijn die nooit van propolis hebben gehoord. Het gebruik ervan da-
teert van uit de oudheid, Egyptenaren, Inca’s Grieken en Romeinen namen al hun toevlucht tot de helende en
herstellende werking van propolis.
Vanaf de 12 e eeuw bracht de “ kwakzalverij” het gebruik ervan in onze streken. En toch moest men tot de laat-
ste pakweg 25 a 30 jaar wachten voor dat de onderzoek methodes konden bewijzen dat deze gift van de natuur
zo actief en belangrijk is als de “OUDEN “ wel dachten.
De concentraties “flavonoïden” blijken verantwoordelijk te zijn voor de grote antibiotische werking van het pro-
duct.
Men kent de invloed van propolis op haargroei, het stimuleren van de bloedsomloop en de galafscheiding ( wat
het verteringsproces van vetten bevordert).
Men weet dat het de werking en de functies van verscheidene endocriene klieren positief beïnvloedt.
En dan mogen we zeker ook niet vergeten het gunstig effect op, genezing van zweren, griep aandoeningen,
verkoudheden en ademhalingsmoeilijkheden.
Propolis is een derivaat ( dit wil zeggen een middel in een middel) van het hars,
van bomen en struiken, dat door de werkbijen in de maanden augustus en
september wordt geoogst.
Doordat de bijen op het basisproduct (hars van vooral populieren en berken)
kauwen en door de toevoeging van hun eigen speeksel krijgt men dan propolis. Hars is zoals we weten een taaie
substantie, de oogst hiervan kan enkel binnengehaald worden in de warmste maanden en op warme dagen
wanneer het meer vloeibaar wordt. Voor west Europa wordt door de bijen het hars van vooral populieren en
berken genomen.
Van de tietallen soorten bomen heeft het hars van populier en berk blijkbaar de meest geschikte
samenstelling.
Het woord propolis stamt uit het Grieks, het is een samenvoeging van twee woorden “pro”
en “polis”. Pro betekent: ten behoeve van, of ter bescherming van. “polis” betekent burcht of vesting. Voor de
imker betekent propolis vooral een lastig, hard en kleverig goedje dat maar moeilijk te verwijderen valt.
Propolis
een natuurlijk antibioticum