Pagina 9 - 06-Boekje-Juni-2017

Basis HTML versie

*
Op de onlangs gehouden district vergadering is Dhr. H.Gerits afgetreden als District Voorzitter, hij werd
door Dhr. Albert Zoomer namens het Bondsbestuur onderscheiden met de speld van bijzondere waarde-
ring. Als Voorzitter a.i. zal dhr. J.Geenen tot aan de voorjaars vergadering de honneurs waarnemen.
*
Ingaande het komende t.t. seizoen (2017) wordt de Districts tentoonstelling gehouden in Nieuwstad,
meer info zal hierover nog volgen.
*
Ons volgende club blad “ SIEZEN ZÄÖD zal weer verschijnen op of rond 1 augustus, eventuele
redactionele stuk ken dienen minstens 1 week voor uitkomst te worden doorgegeven.
*
Ons ledenbestand is per data 01-06-2017 72 leden waarvan 71 senior en 1 junior lid
*
Ingaande het komende vogelverkoop seizoen gaan we verhuizen naar een nieuwe locatie, meer informatie
hierover zullen we na de vakantie periode via dit boekje aan u mededelen.
* LET OP: de tweede ringenbestelling 2018 kan plaatsvinden 30 September, geef uw bestelling ruim
voor deze data door.
Voorkom teleurstelling
, bestel tijdig en tegen contante betaling bij onze ringen commissaris.
*
Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid !!!!
* Heb je een nieuwtje, opmerking, aanmerking en of artikel, iets te koop aan te bieden of je zoekt iets laat
het ons weten, schrijf aan het redactie adres en wij plaatsen je copy, maar let op het mag alleen onze hob-
by gerelateerd zijn voor zakelijke advertenties e.d gelden andere regels en voorwaarden.
Uiteraard behouden wij het recht om alleen dat te plaatsen wat in het belang van onze hobby is.
Juni:
Juli:
Coumans H.J.
Maesen C.J.
5 - 7
4 - 6
Simons H.F.M.
Schoonbrood H.
16 - 7
14 - 6
Polfliet P.
Cals W.J.M.
27 - 7
15 - 6
Mulken van M.J.J.M.
18 - 6
Wolffs J.
18 - 6
Wagemans S.
30 - 6